Hitabet Yarışması

Arapça Hitabet yarışması bir çok kişinin tahmin ettiğinin aksine hutbe okuma yarışması değildir. Yarışmanın ana amacı Arapça metinlerin doğru bir dil vurgusu ile canlandırılmasıdır. Yarışma için seçilen bazı metinler edebî içerikli olup dilin en iyi kullanıldığı, anlamı oldukça derin metinlerdir. Bazı metinler ise veciz üsluplarla hikayelerin canlandırılmasını hedeflemektedir. Tek kişilik tiyatro uygulaması gibi değerlendirilecek bu yarışma türünde öğrencilere sahnede konuşma kabiliyeti kazandırılması hedeflenmektedir.

 

  1. Hitabet (Metin Canlandırma) yarışması, Arapça metinlerin doğru seslendirilmesi ve metnin canlandırılması ile ilgili bir yarışmadır.
  2. Seslendirilecek metinler Yarışma Koordinasyon Merkezi tarafından üç ayrı grupta beşer metin olarak belirlenir. Yarışmaya katılacak olan öğrenciler iki ayrı gruptan birer metin seçerek yarışmaya toplamda iki metin ezberi ile katılır.
  3. Yarışma esnasında hitabet metni ezbere okunur.
  4. Öğrencinin ezbere okuyacağı metin bilgisayarda çekilen kura ile Yarışma Koordinasyon Merkezi tarafından  önceden belirlenir. Öğrencinin ezberlemiş olduğu iki metinden hangisini okuyacağı kapalı zarf içerisinde jüriye teslim edilir. Öğrencinin okuyacağı hitabet metni, yarışma günü sabahı jüri tarafından öğrenciye bildirilir. Yarışma esnasında ezberlenen metinlerinden sadece birisi ezbere okunur. . Bir üst tura çıkan öğrenci yeni bir metin ezberi yapmaz. Ancak üst turda hangi metni okuyacağı yeniden Yarışma Koordinasyon Merkezi’nde çekilecek bilgisayar kurası ile belirlenir.
  5. Yarışma esnasında sadece Yarışma Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan hitabet metninin tercümesi sahnede görsel sunu olarak yansıtılabilir. Okulların kendi hazırladıkları sunular yansıtılamaz. Sunuda fon müziği olarak Yarışma Koordinasyon Merkezi tarafından belirlenen müzik görsel sununun içerisinde kullanılır. Müziğe herhangi bir müdahale yapılması söz konusu olamaz. Tercümelerin, sunuların ve fon müziğinin puanlamaya bir katkısı yoktur. Yarışmacının istememesi durumunda fon müziği veya sunu kullanılmaz.
  6. Hitabet metni okunurken figüran, dekor, ışık takip sistemi kullanılamaz, özel sahne düzeni ve canlı müzik icraları yapılamaz. Bunların kullanılmasının engellenmesi jürinin görevi olup, ısrarla kullanılmak istenmesi halinde söz konusu dekor ve el eşyaları için herhangi bir puan verilmez.
  7. Yarışmacının hitabet metnine ilave ve metin üzerinde değişiklik yapma hakkı bulunmamaktadır.

 

Puanlama 100 puan üzerinden ezber (40), telaffuz (20), tonlama (10), konuya hâkimiyet (10), sahneyi kullanma (10), jest ve mimik (10)puan şeklinde yapılır

 

Hitabet Dalı'nda kullanılacak metinlere ulaşmak için lütfen tıklayınız.