Şiir Okuma

Arapça etkinlik yarışmalarında şiir dalının seçilmesinde ana amaç modern ve klasik dönem Arap şiirinin öğrenciler tarafından tanınması ve öğrencilerin şiirleri ezberleyerek Arapça cümle kalıplarını kavraması şeklindedir. Dilin doğru telaffuzu, anlama uygun okuma, şiirdeki kelimeleri ve manayı öğrenme, klasik dönemden beri var olan şiir ezberleme geleneğini yaşatma yarışmanın bu bölümünün temel amaçlarındandır. Öğrenciye kitle önünde ezbere şiir okuma, jest ve mimiklere dikkat ederek hitap etme gibi alışkanlıklar kazandırmayı da hedefleyen yarışma, İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin kişisel gelişimlerine de bir katkı sağlamayı hedeflemektedir.

 

  1. Seslendirilecek şiirler, Yarışma Koordinasyon Merkezi tarafından üç ayrı grupta beşer metin olarak belirlenir. Yarışmaya katılacak olan öğrenciler, iki ayrı gruptan birer şiir seçerek yarışmaya toplamda iki şiir ezberi ile katılır.

  2. Yarışma esnasında, ezberlenen şiirlerden sadece birisi ezbere okunur. Öğrencinin okuyacağı şiir bilgisayarda çekilen kura ile Yarışma Koordinasyon Merkezi tarafından daha önceden belirlenir. Öğrencinin ezberlemiş olduğu iki şiirden hangisini okuyacağı kapalı zarf içerisinde jüriye teslim edilir. Öğrencinin okuyacağı şiir yarışma günü sabahı jüri tarafından öğrenciye bildirilir. Bir üst tura çıkan öğrenci yeni bir şiir ezberi yapmaz. Ancak üst turda hangi şiiri okuyacağı yeniden Yarışma Koordinasyon Merkezi’nde çekilecek bilgisayar kurası ile belirlenir.

  3. Yarışma esnasında sadece Yarışma Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan şiirin tercümesi sahnede görsel sunu olarak yansıtılabilir. Okulların kendi hazırladıkları sunular yansıtılamaz. Sunuda fon müziği olarak Yarışma Koordinasyon Merkezi tarafından belirlenen müzik görsel sununun içerisinde kullanılır. Müziğe herhangi bir müdahale yapılması söz konusu olamaz. Tercümelerin, sunuların ve fon müziğinin puanlamaya bir katkısı yoktur. Yarışmacının istememesi durumunda fon müziği veya sunu kullanılmaz. Bunların kullanılmasının engellenmesi jürinin görevi olup, ısrarla kullanılmak istenmesi halinde söz konusu dekor ve el eşyaları için herhangi bir puan verilmez.

  4. Şiir okunurken figüran, dekor, ışık takip sistemi kullanılamaz, özel sahne düzeni ve canlı müzik icraları yapılamaz.

  5. Yarışmacının şiir metnine ilave ve metin üzerinde değişiklik yapma hakkı yoktur.

  6. Puanlama 100 üzerinden ezber (40), telaffuz(20), tonlama (10), konuya hâkimiyet (10), sahneyi kullanma (10), jest ve mimik (10) puan şeklinde yapılır.

 

Şiir Dalı'nda kullanılacak metinlere oluşmak için lütfen tıklayınız.