Musiki

Yabancı dil öğretiminde müziğin ve müzikle yapılan etkinliklerin oldukça önemli bir yeri vardır. Özellikle dil öğrenmede ana unsurlardan biri olan yeni kelime öğrenmede müziğin etkisi üzerine önemli akademik araştırmalar yapılmıştır. Eğitim bilimlerine yönelik çalışmalarda eğlenerek öğrenme metodu aktarılırken en çok müzikle öğrenme üzerinde durulmuştur. Müzik etkinlikleri, bedensel ve zihinsel olmasının yanı sıra, konuşmaya ve dinlemeyi öğrenmeye, dikkati bir noktada yoğunlaştırmaya da katkıda bulunur. Müzikle kişinin duyuları gelişir. Kişi, müzikle algılama, tekrarlama, dikkat, dinleme gibi duyusal ve bilişsel becerilerini geliştirir. Şarkı söylemeyle kişinin dil becerileri gelişir. Özellikle dile özgü telaffuz gibi temel sorunlar şarkı ile öğretim metodunda ciddi şekilde çözülür. Müzik; işitsel algı eğitimiyle kişinin dikkatini bir konuya yoğunlaştırmasını, dinlemeyi öğrenmesini, sesleri tanımasını ve ayırt etmesini destekleyerek zihinsel gelişime katkı sağlar. Bu bağlamda dil öğrenimindeki müzik etkinlikleri, kişinin müziksel zekâsının gelişimine katkıda bulunmanın yanı sıra, diğer beceri ve zekâlarını geliştirmek için de ona farklı fırsatlar sağlayabilmektedir.

Arapça eğitiminde okullarımızda yok denecek kadar az kullanılan müzik ile öğretim metodunu canlandırmak, öğrencilere dilin sevimli tarafını göstermek, şarkı sözleriyle Arapça cümle kalıpları ve kelimeleri öğrenmelerini sağlamak amacıyla etkinlik yarışmalarından birisi de Arapça Musiki alanı olarak belirlenmiştir.


Arapça Musiki Yarışması

a) Seslendirilecek musiki metinleri Yarışma Koordinasyon Merkezi tarafından birden fazla metin olarak belirlenir. Okullar bu metinlerden seçecekleri yalnızca bir metin ile yarışmaya katılabilirler.
b) Yarışma esnasında öğrenciler istedikleri müzik aletinden veya hazır fon müziklerinden yararlanabilirler.
c) Figüran, dekor, ışık takip sistemi kullanılamaz, özel sahne düzeni kurulamaz ve yarışma grubuna ait öğrenciler dışında kimse tarafından sahne önünde veya arkasında canlı müzik icrası yapılamaz.
d) Musiki yarışma takımı, parça icra eden ve müzik aleti kullanan en fazla üç kişiden oluşur.
e) Musikinin yorumlanması ve sözlerinde küçük bazı değişikliklerin yapılması grubun kendi isteği doğrultusunda düzenlenebilir. Basit bazı ses ve kelime ilaveleri yapılabilir. Konuyla ilgili son karar jüri tarafından verilir.
f) Puanlama 100 puan üzerinden vokal (30), telaffuz (20), yorum (30), sahne kullanımı (10), jest ve mimik (10),  değerlendirilerek yapılır.

Musiki Dalı'nda kullanılacak metinlere ulaşmak için lütfen tıklayınız.

2013 Uluslararası Arapça Yarışmaları,Tüm hakları saklıdır. - digibee